arduino-air-quality-parts

EkoZrak je automatski analizator koji kontinuirano i u realnom vremenu prati i pruža informacije o kvaliteti zraka na području Općine Novi Travnik.

Dugoročni plan ovog projekta je predstaviti informacije o zagađenosti zraka na području cijele Bosne i Hercegovine.

Informacije koje EkoZrak pruža namijenjene su svima, a posebno djeci i starijima koji su oboljeli od bronhitisa, astme i ostalih dišnih, srčanih i krvožilnih bolesti.

Projekt ima za cilj podići osviještenost građana o zagađenosti zraka, te im dati osnovu za preventivno djelovanje.

EkoZrak je ostvaren uz pomoć Fondacije Mozaik i Općine Novi Travnik.