Danas su nevladine organizacije objavile top liste deset najvećih zagađivača u Bosni i Hercegovini. Po njima, životnu sredinu su u posljednjih nekoliko godina najviše zagađivali željezara ArcelorMittal u Zenici, termoelektrane na ugalj Elektroprivrede BiH i cementara Kakanj njemačke korporacije HeidelbergCement. Baza podataka svih industrijskih postrojenja koja su prekoračila granične vrijednosti zagađenja koje važe u EU

Read more…

Danas u potpisani ugovori za realizaciju odobrenih projekata Omladinske banke Novi Travnik u 2016. godini. U skladu sa Memorandumom o saradnji potpisanim 09.02.2015. godine između Fondacije Mozaik (97-02/15) i Općine Novi Travnik (01-14-4-236/15) definisan je nastavak razvoja programa Omladinske banke, te podsticanje društvenog preduzetništva mladih kroz M-seed program u općini Novi Travnik u periodu februar 2015-februar

Read more…